Włodzimierz Włodarski


Trener rozwoju osobistego, Trener NLP, Trener The International Association for NLP, Certyfikowany Coach (ICC, J. O’Connor, Lambent do Brasil). Jest doktorem habilitowanym, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie zajmuje się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, zarzadzania sobą w czasie, samodyscypliną, coachingiem i komunikacją w sytuacji konfliktu. Autor licznych publikacji z tych obszarów. Członek Rady Programowej pisma „Coaching Review”.

Związany z ACT od 2003 jako trener biznesu i coach kadry zarządzającej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących psychologii biznesu i zarządzania, komunikacji transformującej, negocjacji partnerskich z zastosowaniem strategii win/win, wykorzystania inteligencji emocjonalnej w biznesie oraz treningach pomagających oddziaływać na ludzi (koncepcja różnorodnego menedżera). W 2016 r. wydał publikację książkową pt. Różnorodny menedżer, czyli za granicą władzy, w której ukazuje możliwości postępowania z ludźmi przy pomocy przeciwstawnych umiejętności, jakie powinna posiadać wysokokwalifikowana kadra kierownicza. Książka uzyskała w 2017 r. nominację do nagrody ECONOMICUS przyznawanej pod auspicjami „Dziennika Gazeta Prawna” w kategorii Poradnik Roku.

Prowadzi zajęcia z coachingu i sesje coachingowe dla wielu firm i instytucji, jak i wspomaga indywidualne osoby w ich dążeniu do urzeczywistnienia posiadanego potencjału kierowniczego i życiowego.

Prywatnie gra na gitarze i komponuje piosenki, lubi pływać wpław po jeziorach i spędzać wakacje w dzikim miejscu wśród dobrych znajomych.