Małgorzata Procner


PARTNER

Absolwentka filologii angielskiej oraz szeregu szkoleń metodycznych i menedżerskich. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywała i rozwijała w kolejnych instytucjach edukacyjnych – Surrey Language and Business Centre jako Deputy Director, w UEC-Bell w Warszawie jako współwłaścicielka i Director of In-company Training, w PASE (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych) jako członek Zarządu a następnie Rady Nadzorczej.

W latach 1999-2017 współwłaścicielka i dyrektor zarządzająca renomowanej firmy szkoleniowej ACT Advanced Corporate Training. Po sprzedaży firmy czeskiej szkole językowej, rozwija działalność z obszaru coachingu oraz szkoleń biznesowych w ramach nowego podmiotu – AC&T (Advanced Coaching & Training).

Jednocześnie zajmuje się coachingiem językowym w środowisku biznesu – wsparciem dla osób rozwijających swoje kompetencje językowe, w oparciu o założenia coachingu (m.in. określone przez uczestników wymierne cele, osiągane przez nich w ustalonym czasie, dzięki odpowiedniej motywacji i odkryciu własnych możliwości).

W ostatnich latach udaje jej się połączyć prywatną pasję, jaką są konie, z zawodowymi zainteresowaniami dotyczącymi skutecznego uczenia się dorosłych – efektem są programy rozwojowe wykorzystujące metodologię Horse Assisted Education, które popularyzuje wśród biznesowych klientów korporacyjnych.