Łukasz Mokrosiński


Trener umiejętności miękkich, konsultant, ekspert z zakresu komunikacji i umiejętności medialnych. Psycholog, psychoanalityk, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku prowadzi praktykę prywatną w zakresie psychoanalizy.

Jednocześnie interesuje się zagadnieniami komunikacji i współpracy w zespołach w środowisku biznesu. W latach 1999 – 2003 trener w firmie Team Builders International a następnie w latach 2003-2016 trener umiejętności miękkich (komunikacja w zespole, rozwiązywanie konfliktów, delegowanie zadań, zarządzanie czasem, autoprezentacja) w ACT Advanced Corporate Training. Szkolenia w tym zakresie prowadził dla zespołów dużych korporacji, m.in.: PriceWaterhouseCoopers, Nokia, Ericson, Bayer, Saint Gobain, PTK Centertel, EC Harris, Masterfoods.

Od roku 2010 jako trener i konsultant umiejętności medialnych koncentruje się głównie na zagadnieniach strategii komunikacyjnych, wpływu, przekazu publicznego, przygotowując osoby publiczne do prowadzenia debat oraz doboru argumentacji w wystąpieniach oraz komunikatach pisemnych.

Tłumacz języka angielskiego, popularyzuje na polskim rynku zagadnienia psychoanalizy, tłumacząc książki, liczne artykuły naukowe, wystąpienia podczas konferencji i in.