Coaching zespołów

Coaching indywidualny

Po co?

Wg Petera Druckera, badacza procesów zarządzania w organizacjach, prawdziwa motywacja wynika ze wspólnego ustalania celów i wspólnej oceny osiągnięć. Coaching zespołu właśnie to umożliwia – i to nie tylko w odniesieniu do celów zadaniowych. Także tych związanych z jakością współpracy i komunikacji. Pomaga też określić przejście od wizji do działania. Jest procesem interaktywnym, koncentruje się na obszarach i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu, jego istotą jest wzięcie odpowiedzialności przez członków zespołu za zespół jako całość.
Coaching indywidualny

Dla kogo?

Dla zespołów i ich menedżerów, dla zarządów, dla zespołów projektowych. W każdej sytuacji, w której ważne jest zaangażowanie, współpraca – nie nakazowa, a wynikająca z przekonania. Wszędzie tam, gdzie chcemy zadbać o relacje i uzyskać wyniki zgodne z zasadą wygrana/wygrana.
Coaching indywidualny

Jak?

Moderowana przez coacha dyskusja, wraz z ćwiczeniami, oparta o strukturę coachingu zespołowego (Team Coaching). Dyskusja, dzięki której ludzie czują się zauważeni, docenieni i ważni. System w jakim funkcjonują zostaje zadbany a cel zostaje zinternalizowany.
Podczas pracy w modelu coachingowym to uczestnicy określają wyzwania, zasady i kryteria sukcesu. Zadaniem coacha jest moderować:
– efektywne przejście tego procesu
– skuteczne użycie umiejętności, zasobów, przekonań zespołu dla jego dobra
– przekształcenie lub spożytkowanie obszarów uważanych /do tej pory/ za mało użyteczne lub ograniczające

Typy / tematy coachingu zespołu

Coaching indywidualny - sieć

Strategia w działaniu

Ikonka - kciuk w górę

Budowanie marki

Ikonka - NLP

Wizja i misja

Coaching indywidualny - transfer

od konfliktu do dobrej relacji

W AC&T pracujemy w zgodzie i w oparciu o KODEKS ETYCZNY ICF International Coach Federation:

oraz KODEKS ETYCZNY Coacha Izby Coachingu:

  • W imieniu zespołu dziękuje również za wspaniale doświadczenie, które wniosło wiele i na pewno pomoże nam w naszej codziennej pracy (…). Wrażenia uczestników są bardzo pozytywne i mam nadzieje, że to, czego doświadczyliśmy w trakcie obu sesji  zostanie w nas na długo.
    Uczestniczka sesji, menedżer zespołu, IKEA
  • „Z pełnym przekonaniem polecam Pana Zbigniewa [Kierasa] jako coacha i trenera. Jego doświadczenie, wartości, profesjonalizm i pasja pozwalają pracować w sposób niestandardowy i osiągać wyniki wyższe od zakładanych”
    Marek Jurkiewicz, Dyrektor Zarządzający Start People
  • „Zajęcia były świetnie zorganizowane, warsztaty - ćwiczenia grupowe, w które wpleciona była teoria a wszystko to w przyjaznej, dającej poczucie bezpieczeństwa atmosferze. (...) Pan Zbigniew „zaczarował nas”. Jego wielka wiedza i umiejętności sprawiły, że zobaczyliśmy się w zupełnie innym świetle.”
    Anna Grabowska, HR Manager, Bel Polska

Umów pierwsze bezpłatne spotkanie z Coachem