Szkolenia: Prezentowanie / Wystąpienia

Coaching indywidualny

Po co?

Na liście fobii wystąpienia publiczne zajmują zaszczytne pierwsze miejsce, wyprzedzając lęk przed śmiercią, lęk wysokości i aranchofobię. Nie trzeba się obawiać wystąpień publicznych, aby chcieć rozwijać swoje kompetencje w relacji z grupą słuchaczy. To kompetencje, które decydują o tym, czy i jak zostaniemy zapamiętani, co ludzie zapamiętają i jakie będziemy wzbudzać emocje. Kontakt z większym audytorium kieruje się szczególnymi prawami, ma konkretne wymagania i z grubsza określoną dynamikę czy strukturę. Warto je poznać, aby uzyskiwać jak najlepsze rezultaty, czuć się swobodnie, umieć czerpać satysfakcję i radość z tej formy kontaktu z innymi ludźmi.
Coaching indywidualny

Dla kogo?

Adresat warsztatów został dość czytelnie zaadresowany w tytule – to osoby występujące publicznie, czyli przed grupą ludzi. Może to być prezentacja dla zarządu, przedstawienie oferty grupie klientów, przedstawienie siebie czy wystąpienie na firmowym evencie lub konferencji. W warsztatach uczestniczą także osoby, które mają wygłosić przemówienie, podziękowanie, toast lub przewodzić wiecom czy zgromadzeniom. Użyteczne umiejętności będą w wielu takich przypadkach podobne, pomimo różnej treści i odmiennego kontekstu.
Coaching indywidualny

Jak?

Wyruszając w drogę do mistrzostwa warto wiedzieć, gdzie się jest i gdzie się chce dojść. Dlatego pracujemy z kompetencjami, które już posiadamy, obserwujemy je i analizujemy, modelujemy i rozwijamy. Korzystamy z informacji zwrotnej uzyskiwanej z nagrań, od audytorium i od ekspertów, krok po kroku szlifując własne umiejętności w oparciu o 3 pytania: czego warto robić mniej? czego warto robić więcej? i co warto robić inaczej? Każda godzina warsztatu daje nam konkretne umiejętności, które możemy natychmiast wykorzystać i które w widoczny sposób pokazują, jak będąc sobą można bywać coraz doskonalszym mówcą. Mówcą, który wie, że jakość komunikacji określa rezultat, jaki się uzyskuje.

Zapraszamy na szkolenia:

Wystąpienia

Sztuka prezentacji

Prezentowanie w biznesie

Sztuka wystąpień publicznych

Wystąpienia w biznesie

Prezentacje - Wpływ, Wrażenie, Wynik

Coaching indywidualny - użytkownik

Pozytywne wywieranie wpływu

Coaching indywidualny - cel

Wystąpienia medialne

  • Twórcze, stymulujące, rozwijające! Dziękuję za profesjonalizm.
    Szkolenie Sztuka Prezentowania, Saint Gobain
  • „Przyjazna osobowość Zbyszka, jego wiedza i umiejętności, świetne poczucie humoru, nie przeciętne umiejętności trenerskie oraz CIEKAWY sposób prowadzenia szkolenia spowodował, że cel który sobie założyliśmy został osiągnięty”.
    Uczestnik szkolenia „Prezentacje - Wpływ, Wrażenie, Wynik” dla Raiffeisen Bank.

Spytaj o szczegóły /zamów dedykowaną ofertę